infobob
Voor uitgeesters door Uitgeesters


St. Burgerbelang Omgevingskwaliteit BUCH regioWelkom op onze website voor info. & support

 


Support & crowdfunding


B.O.B. staat voor Stichting Burgerbelangen Omgevingskwaliteit BUCH regio en komt voort uit het Participatieplatform Uitgeest 2030 en werkgroep Acties Uitgeest. Om juridische armslag te hebben i.v.m. het in beroep kunnen gaan bij de Bestuursrechter zijn wij nu een stichting. Voorheen alleen bezig voor de belangen van de burgers van Uitgeest maar nu ook voor de BUCH regio waar Uitgeest deel van uitmaakt.  Stichting B.O.B. is politiek onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers die veel tijd steken in bovengenoemde zaken.


Word vriend van Stichting B.O.B.!


Stichting B.O.B. volgt alle ontwikkelingen in Uitgeest en omgeving met een positief kritische blik en waar nodig dienen we bezwaren in. Voor de mogelijke juridische procedures zoekt de stichting uw hulp: word vriend van Stichting B.O.B. via de mail:  info@infobob.nl


 Rekeningnummer Regiobank: NL 59 RBRB 0955 1078 22  Elke bijdrage is welkom!


      E-mail:  info@infobob.nl                  Facebook: Stichting bob uitgeest                          Telefoon: 06 - 2122 5286